Saturday, 8 June 2013

Psikologi Rasulullah S.A.W Dalam Berinteraksi Dengan Kanak-Kanak

 Pengenalan Psikologi Dakwah Dan Rasulullah S.A.W.

Secara fitrahnya, manusia saling memerlukan antara satu sama lain untuk terus hidup di muka bumi ini. Dengan itu, manusia adalah masyarakat sosial kerana manusia sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Psikologi dakwah memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat bukan sahaja pada masa kini, tetapi juga untuk umat masyarakat akan datang.
Secara ringkasnya, psikologi dari segi bahasa bermaksud kajian tentang jiwa atau pemikiran. Psikologi merupakan satu bidang ilmu untuk memahami peranan mental individu dalam bertingkah laku dan bersosial. Pengetahuan psikologi diterapkan dalam pelbagai bidang kegiatan manusia termasuk keluarga, pendidikan, kerjaya, dan rawatan masalah kesihatan mental. Psikologi merangkumi sub-bidang yang pelbagai seperti perkembangan manusia, sukan, kesihatan, industri, media dan undang-undang. Psikologi juga menggabungkan kajian daripada ilmu-ilmu sosial, ilmu alam dan ilmu kemanusiaan.
Dakwah merupakan suatu tanggungjawab agama yang mesti dipikul oleh setiap muslim. Ia adalah usaha untuk menyampaikan saranan agama dan menyeru manusia kepada kebaikan. Tangungjawab ini lahir dari komitmen dan iltizam mereka kepada kebaikan iaitu untuk menyampaikan kebaikan bukan hanya kepada diri sendiri atau keluarga tersayang tetapi juga kepada warga manusia sejagat.
Dakwah bermaksud seruan dan ajakan. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Imran, ayat 104 yang bermaksud:
 “Dan hendaklah ada dikalangan kamu yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang segala perbuatan yang salah (buruk dan keji). Mereka yang bersifat demikian itulah orang-orang yang berjaya.”
Untuk mencapai kehidupan sosial yang baik sebagaimana yang dikehendaki, dakwah secara psikologinya perlu diwujudkan melalui pembinaan sosial yang mantap. Rasulullah s.a.w bukan sahaja menggunakan psikologi dakwah dalam bidang pentadbiran negara, hubungan diplomatik dan dakwah terhadap masyarakat, malah ketika berinteraksi dengan anak-anak kecil.
Kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa seperti yang selalu disebut-sebut dalam masyarakat “anak ibarat kain putih”. Oleh itu, menjadi tugas ibubapa dalam membentuk dan mencorak anak-anak tersebut sama ada baik atau buruknya budi pekerti mereka.
Sabda Rasulullah s.a.w. di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Abu Hurairah r.a yang bermaksud:
“Tidak ada seorang bayi melainkan dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanyalah yang meyahudikannya, memajusikannya atau mengkristiankannya.”
            Kanak-kanak juga telah dilahirkan daripada perut seoarang ibu tanpa mengetahui sesuatu pun. Ibu bapalah yang bertanggung jawab memberi didikan kepada anak-anak mereka supaya menjadi insan yang berguna dan berakhlak mulia. Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud:
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran, supaya kamu bersyukur.”

 Perkembangan Sosial Dan Moral Kanak-kanak.

            Nabi Adam a.s merupakan kejadian manusia pertama yang dicipta oleh Allah s.w.t. daripada at-tin iaitu tanah liat hitam. Firman Allah s.w.t.di dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang bermaksud:
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) daripada tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental (lumpur hitam) yang berubah warna dan bau.”
            Allah telah menjadikan keturunan manusia dari sejenis pati iaitu air mani yang kotor daripada tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Dia telah menciptakan manusia secara berperingkat-peringkat sehingga lahirlah bayi yang mempunyai sifat-sifat semulajadi dan bersih.
            Menurut ahli psikologi, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta kecenderungan ke arah lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Perkembangan emosi pada peringkat kanak-kanak banyak dipengaruhi melalui pelaziman dan cara peniruan. Peringkat kanak-kanak merupakan peringkat ingin belajar dan mencuba sesuatu. Mereka juga mudah terpengaruh dengan persekitaran yang dihuni.
            Cara pelaziman berlaku dengan mudah dan cepat. Ini kerana kanak-kanak suka menggunakan daya imaginasi dalam membayangkan sesuatu mengikut apa yang telah dilazimkan dalam diri kanak-kanak tersebut.
            Kanak-kanak akan meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang disekeliling mereka dan memberikan tindak balas. Ibu bapa adalah model utama untuk anak-anak meniru tingkah laku mereka. Jika ibu bapa berkelakuan buruk, bertindak keras dan menganiaya anak-anak, maka emosi dan tingkah laku mereka juga turut menyeleweng.
            Pada peringkat ini, mereka bersedia untuk menerima apa sahaja perkara sama ada yang baik dan buruk. Akhlak berkembang mengikut peringkat usia. Ketika anak-anak belum memahami yang baik dan buruk, mereka perlu diberikan latihan untuk biasakan mereka dengan akhlak yang mulia. Rasulullah s.a.w menyeru kepada semua umat Islam yang mempunyai anak supaya mencorak pendidikan anak-anak sejak dari kecil lagi. Baik buruk apa yang diajarkan itulah yang akan membentuk keperibadian anak tersebut. Akhlak yang dibentuk oleh orang terdekat dengan seseorang kanak-kanak akan berkembang bersama pembesaran mereka sehingga menjadi sebahagian daripada tabiat mereka ketika dewasa kelak.
Oleh itu, ibu bapa dan insan di sekeliling perlulah memberi didikan dan menunjukkan ciri-ciri dan sifat yang mulia dihadapan kanak-kanak untuk mereka jadikan teladan. Mereka juga perlulah diberi layanan yang baik serta belaian yang mesra agar mereka sentiasa berasa disayangi dan disanjungi. Itulah antara faktor yang akan menyebabkan mereka menghormati orang lain apabila dewasa kelak.
Rasulullah s.a.w. menyedari tentang hakikat ini. Baginda berinteraksi dengan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang dan sentiasa memberikan pengajaran kepada mereka. Anak-anak merupakan generasi penerus dan harapan bangsa. Mereka memerlukan pembinaan akal yang sihat dan akhlak yang mulia dalam mengharungi kehidupan ini supaya mereka terlepas dari kejumudan pola fikiran dan keterbelakangan.
Apabila kita dapat membentuk akhlak anak-anak kita sesuai dengan panduan yang digariskan Rasulullah s.a.w., nescaya akan memberikan pengaruh yang sangat berkesan terhadap masyarakat. Anak-anak yang berakhlak mulia mampu mengukuhkan masyarakat sejagat.

  Aspek Penting Dalam Mendidik Anak-Anak.

            Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din menekankan betapa perlu dan pentingnya keperibadian tinggi bagi seorang pendidik yang berkesan. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang pendidik mestilah mengamalkan ilmunya dan tidak membohongi perbuatan melalui perkataan. Ini adalah kerana ilmu dapat diperhatikan dengan mata hati, sementara perbuatan dapat dilihat dengan mata, sedangkan orang yang mempunyai mata lebih ramai. Kenyataan Imam Al-Ghazali menunjukkan bahawa sikap, tingkah laku, amalan, akhlak dan peribadi pendidik adalah lebih penting daripada ilmu yang dimiliki pendidik.
Ibu bapa sangat ditegah berinteraksi dengan anak-anak mereka dengan kasar dan bengis walaupun anak tersebut melakukan kesalahan tertentu. Malah ibu bapa seharusnya menegur kesalahan anak mereka dengan cara yang lembut dan bijaksana. Pendekatan psikologi juga boleh digunakan dalam menegur kesalahan anak-anak. Pendekatan psikologi mendorong kepada pemikiran, pemerhatian dan pengambilan iktibar dalam proses dakwah kerana manusia mempunyai potensi untuk berubah kepada kebaikan dengan anugerah akalnya.
            Kanak-kanak perlulah sentiasa diberikan perhatian dan mengambil berat tentang perkara-perkara yang boleh mempengaruhi diri mereka. Kanak-kanak akan merasakan kasih sayang meresap dalam dirinya melalui sentuhan orang disekelilingnya terutama ibu bapa mereka. Ibu bapa yang mengambil berat tentang anak mereka akan memberi dimensi dalam diri kanak-kanak tersebut bahawa mereka mempunyai ibu bapa yang sangat prihatin tentang kebajikan mereka.  
Unsur penghargaan  dan juga penghormatan merupakan proses pendidikan yang penting bagi menaikkan semangat anak untuk mencapai prestasi yang baik dalam kehidupannya. Peneguhan merujuk kepada sesuatau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Kebiasaanya peneguhan positif dibuat untuk memastikan perubahan yang positif berkembang dalam diri seseorang individu. Peneguhan positif akan mendatangkan kegembiraan dalam diri kanak-kanak sama ada dalam bentuk fizikal seperti memberi hadiah kepada anak tersebut ataupun dalam bentuk lisan seperti kata-kata pujian. Ia juga boleh mewujudkan kesan positif dalam diri kanak-kanak tersebut hasil daripada rasa gembira yang dialaminya.
Di dalam kebanyakan hal, ibu bapa dan guru sering mengabaikan perasaan kanak-kanak. Pada hakikatnya kanak-kanak amatlah mudah tersentuh hatinya dan sangat sensitif. Perkara ini akan menyebabkan anak-anak takut untuk menyatakan perasaan dan keinginan mereka. Ajaran Rasulullah s.a.w., perwalian baginda dan tanggungan baginda adalah merupakan kaedah-kaedah pemeliharaan yang baik, taman-taman menyuburkan kasih sayang dan cinta serta sumber segala petunjuk dan hidayah daripada Allah s.w.t.

  Interaksi Rasulullah Dengan Kanak-Kanak.

            Jujungan kita, Nabi Muhammad s.a.w. adalah rahmat bagi seluruh alam. Baginda menunjukkan sifat belas ihsan dan kasih sayang bukan sahaja kepada orang tua, malahan juga kepada anak-anak kecil. Mungkin kita telah mendengar kisah bagaimana Rasulullah s.a.w. menunjukkan sifat belas ihsan baginda kepada orang-orang tua. Kali ini, kita mendengar pula tentang keperibadian dan akhlak Rasulullah s.a.w.  terhadap anak-anak kecil.
            Hampir tiada yang menyayangi kanak-kanak seperti Rasulullah s.a.w. Diberitakan bahawa kanak-kanak senang dan suka memanjat belakang Rasulullah s.a.w. dan bermain-main di atas baginda. Baginda sentiasa memeluk dan mencium kanak-kanak yang datang kepada baginda dengan penuh kasih sayang. Rasulullah s.a.w. akan mencium kanak-kanak tersebut seperti beliau mencium bunga dan berkata: “Engkau adalah bunga yang cantik dari taman-taman Allah s.w.t.”
            Mungkin kita sudah mendengar bagaimana Rasulullah s.a.w. amat cintakan ibadah. Kadang-kadang beliau akan menghabiskan keseluruhan malamnya untuk beribadah. Isteri beliau, Saidatina Aishah r.a pernah berkata bahawa apabila telah sampai waktu solat, Rasulullah s.a.w seorang-olah tidak kenal orang disekeliling beliau. Beliau hanya mengingati Allah s.w.t sahaja. Akan tetapi, walaupun dalam keadaan demikian, beliau tetap tidak melupakan anak-anak kecil.
Beliau amat menyayangi cucu beliau, Umamah anak perempuan Zainab binti Rasulullah s.a.w. dengan suaminya al-As bin Rabi’ah bin Abd Syams. Apabila sampai waktu solat dan Umamah berada di ribaan atau dukungan baginda, baginda akan meletakkan Umamah di atas bahu. Kemudian apabila baginda ingin ruku’, baginda akan meletakkan Umamah ke bawah dengan perlahan-lahan. Kemudian selepas baginda selesai dari sujud, baginda akan mengangkat Umamah dan meletakkannya di atas bahu baginda kembali.
Rasulullah s.a.w amat menyayangi cucu-cucu baginda. Baginda biasa memanjangkan sujud baginda hanya kerana mereka. Pada suatu hari, cucu baginda Saidina Hussain berada di masjid. Ketika baginda sedang sujud, Saidina Hussain memanjat belakang baginda. Baginda sengaja memanjangkan sujud sehingga para sahabat menyangka bahawa ia adalah satu perintah baru dari Allah s.w.t untuk memanjangkan sujud. Selepas Rasulullah s.a.w selesai dari mengerjakan solat, mereka bertanyakan baginda tentang sujud yang begitu lama itu. Rasulullah s.a.w menjawab: “Cucuku telah memanjat belakang daku. Maka daku mahu dia memuaskan hatinya. Daku hanya bangun dari sujud hanya apabila dia telah puaskan hatinya.”
Ada ketikanya baginda akan bermain dengan anak-anak kecil. Apabila kanak-kanak itu bersama baginda, baginda akan meminta kanak-kanak tersebut berdiri sebaris menghadap baginda. Selepas itu baginda akan duduk di satu tempat yang agak jauh sikit dari kanak-kanak tersebut dan menghulurkan tangannya kepada mereka. Kemudian baginda akan menyuruh kanak-kanak tersebut lari ke dakapannya. Siapa yang sampai dahulu akan mendapat hadiah. Maka kanak-kanak tersebut akan lari sekuat-kuatnya kepada dakapan baginda sehingga ada yang melanggar dada dan perut baginda. Selepas itu, baginda akan memeluk mereka semua dengan penuh kasih sayang.
Rasulullah s.a.w selalu menunjukkan rasa sayang dan cinta beliau kepada anak-anak kecil dan baginda mengajar umatnya agar melakukan perkara yang sama. Pada zaman tersebut, orang-orang Arab Badwi terkenal dengan sifat kasar dan keras mereka. Mereka percaya bahawa hanya orang yang kasar dan keras sahaja dihormati oleh kaum puak mereka. Maka mereka tidak akan menunjukkan rasa sayang mereka kepada anak-anak mereka. Apatah lagi kanak-kanak lain. Rasulullah s.a.w. mendidik dan mengajar orang-orang Arab Badwi ini agar menunjukkan rasa sayang dan cinta kepada anak-anak kecil.
Ada seorang yang bernama Al-Aqra’ bin Habis. Beliau merupakan ketua sebuah kaum. Pada satu hari beliau mendatangi Rasulullah s.a.w dan melihat baginda mencium cucu baginda iaitu Saidina Hassan. Maka Iqra’ pun berkata: “Aku mempunyai 10 anak tetapi aku tidak pernah mencium mereka.” Maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: “Sesiapa yang tidak menunjukkan kasih sayang, tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah s.w.t.”
Rasulullah s.a.w selalu memberikan salam terlebih dahulu kepada kanak-kanak. Ini mendidik mereka dan menanamkan dalam diri mereka agar bersegera memberi salam dahulu. Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahawa, pernah satu ketika Rasulullah s.a.w mengutus beliau untuk melakukan satu tugas. Dalam perjalanan, beliau berjumpa dengan beberapa budak lelaki. Maka beliau duduk bersama dengan budak-budak tersebut. Apabila baginda s.a.w. mendekati budak-budak tersebut, baginda dengan segera memberikan salam kepada mereka. Peristiwa ini memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa Anas bin Malik r.a. Sehingga akhir hayatnya, beliau selalu bersegera memberikan salam terlebih dahulu.
Abu Hurairah r.a. pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda bahawa: “Cara memberi salam adalah yang menaiki kenderaan memberi salam kepada pejalan kaki, yang pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih ramai, yang muda memberi salam kepada yang tua”. Nabi Muhammad s.a.w memulakan memberi salam kepada kanak-kanak kecil kerana sifat baginda yang lemah lembut dan tawadhu.
Perwatakan Nabi Muhammad s.a.w jelas menunjukkan sikap baginda terhadap generasi muda iaitu perasaan kasih sayang dan sikap mengambil berat terhadap mereka. Walaupun setelah baginda dipilih menjadi rasul dan pemimpin semenanjung Tanah Arab, malah pemimpin seluruh kejadian Tuhan, baginda masih bermain-main dengan cucunya, Hassan dan Hussin, sambil baginda merangkak di tanah. Baginda sentiasa menghormati puteri baginda, Saidatina Fatimah r.a. hinggakan baginda akan bangun apabila Fatimah datang dan akan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada puterinya itu.
Menurut Aishah r.a dalam sebuah hadis yang diriwayatkan olehnya yang bermaksud :
“Tidak pernah ku lihat seseorang yang lebih serupa dari segi perangai, tingkah laku, dan tindakan seperti Nabi Muhammad s.a.w dengan Fatimah. Apabila dia datang kepada baginda, baginda akan bangun menghormatinya, menyambut tangan, mencium lalu mendudukkan Fatimah di tempat duduk baginda sendiri. Dan apabila baginda pergi kepada Fatimah, wanita itu akan lantas bangun dan menghormati baginda, lalu baginda memegang tangan Fatimah, mencium dan mendudukkan beliau di sebelah tempat duduknya sendiri.” ( Al-hadith-mishkat al-masabih, oleh al-haj maulana fazlul karim jilid 1, dacca, pakistan timur, 1960: hlm. 163 )
            Baginda juga selalu memeluk cium anak cucunya dan menyuruh kaum muslimin melakukan sedemikian rupa. Baginda mengajar kaum muslimin bukan sahaja perlu menghormati keturunan mereka yang masih muda tetapi juga melayan mereka dengan penuh kasih sayang sama ada secara fizikal dan mental. Baginda menekankan bahawa anak-anak adalah kurniaan dari Allah s.w.t kepada ibubapa. Menjadi tugas dan tanggungjawab kedua ibubapa untuk mendidik serta membesarkan mereka  selaras dengan tuntutan agama.
Baginda begitu menghormati kanak-kanak sehingga menggelarkan kanak-kanak sebagai "mekar tuhan". Keluhuran laku Nabi dapat pula didengar dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu dan menantu Nabi, dan orang tidak pernah kafir seumur hidupnya. Ia pernah berkhutbah tentang hubungannya dengan Nabi :
“Ketika masih kanak-kanak, aku membanting dada para lelaki Arab, dan mengalahkan jaguh-jaguh dari suku Rabi’ah dan Mudhar. Sungguh kalian mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah s.a.w sebagai kerabat yang sangat dekat. Baginda meletakkanku di pangkuannya di kala aku masih kanak-kanak, baginda merangkulku ke dadanya, membaringkanku di tempat tidurnya, menyentuhkanku ke tubuhnya, sehingga aku mencium aroma badannnya. Seringkali baginda mengunyah sesuatu kemudian menyuapkannya untukku. Baginda tidak pernah berbohong dalam ucapannya terhadapku, dan tidak pernah pula salah dalam tindakannya.

  Kesimpulan.

Begitu indahnya cara Rasulullah mendekati dan berinteraksi dengan kanak-kanak. Demikian pula dengan semua ucapan dan perkataan baginda yang memancar dari huruf-hurufnya cahaya terang yang menyingkap segala tabir kegelapan dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apabila kita dapat membentuk akhlak anak-anak kita sesuai dengan panduan yang digariskan Rasulullah s.a.w., nescaya akan memberikan pengaruh yang sangat baik dan sekali gus mengurangkan gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat hari ini.
Tidak hairanlah apabila kanak-kanak pada zaman Rasulullah s.a.w. sangat menyayangi baginda sehingga mereka tidak segan untuk berinteraksi dengan baginda. Perkara ini ekoran daripada pendekatan psikologi yang digunakan Rasulullah s.a.w. berinteraksi dengan mereka yang sangat bagus.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah s.w.t. di muka bumi ini. Sedalam mana pun kisah sejarah yang disingkap sudah tentu tidak ditemui kehebatan insan yang bernama Muhammad s.a.w. Sebagaimana firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 yang bermaksud:
“Sebagaimana Kami telah mengutuskan kepadamu rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kamu kitab dan hikmah (sunnah) serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”

 Rujukan
Razali Saaran, 2010, Hebatnya Cara Rasulullah Mendidik, Mustread Sdn.Bhd.,
Kuala Lumpur.

Abdul Salam Yussof, 2003, Imam Al-Ghazali Pendidikan Berkesan, Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Dr. Basri Ibrahim, 2009, Psikologi Rasulullah Dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat,
Al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur.

Muhammad Ali Qutb, 2009, Nasihat Rasulullah Untuk Kanak-Kanak, Pustaka Al-Shafa,
Kuala Lumpur.

Khutbah Jumaat, 2001, Akhlak Mulia Rasulullah Terhadap Kanak-Kanak, Majlis Ugama Islam
Singapura.


Friday, 7 June 2013

PEMIKIRAN EMILE DURKHEIM DALAM KONTEKS TEORI FUNGSIONAL

Pemikiran Emile Durkheim dalam konteks teori fungsional
Emile Durkheim (1858-1917), sosiologi Perancis yang pemikiranya sangat dipengaruhi oleh Auguste Comte, merupakan sosiologi yang sangat memperlihatkan  pendekatan ilmiah dalam memahami fenomena sosial. Teorinya berasal dari pemahaman bahawa kelompok manusia memiliki sifat yang lebih  atau sama dengan jumlah dari sifat-sifat individual yang menyusun kelompok tersebut. Dari sini ia menerangkan pelbagai  keadaan  sistem sosial yang  seimbang oleh kerana adanya nilai-nilai yang dipegang bersama oleh individu, seperti nilai moral dan agama. Inilah yang mengikat individu dalam kelompok masyarakat. Rosaknya nilai-nilai ini bererti rosaknya keseimbangan sosial melalui ketidaksamaan sosial pada individu-individu masyarakatnya contohnya bunuh diri. Menurut Durkheim, orang bunuh diri kerana merasakan dirinya tidak diperlukan oleh masyarakat.
 Beliau juga tokoh yang cuba membezakan ilmu sosiologi daripada psikologi dan biologi. Menghasilkn buku ‘The Division of  Labour in Society’ yang menumpukan kepada pembahagian kerja dalam masyarakat. Beliau berpendapat bahawa dalam semua masyarakat terdapat beberapa aktiviti yang dianggap lebih penting daripada aktiviti lain, dengan bertujuan untuk mencapai pembangunan. Menerusi buku ini juga beliau satu reaksi terhadap pandangan bahawa masyarakat industri moden cukup didasarkan kepada perjanjian kontrak antara individu yang didorong oleh kepentingan diri sediri tanpa di dahului oleh kesepakatan. Oleh itu beliau telah memperkenalkan konsep ‘organik solidariti’ dan ‘mekanikal solidariti’.
Beliau juga berpendapat tentang cara bagaimana individu dalam masyarakat dihubungkan oleh minat yang sama dan kelompok yang sama. Menurutnya penyatuan ahli-ahli masyarakat berdasarkan dua perkara iaitu persamaan dan perbezaan. Berdasarkan persamaan dikenali sebagai perpaduan mekanik ( hubungan rapat ) seperti saudara mara, sahabat, rakan sekerja dan lain-lain. Berdasarkan perbezaan pula adalah yang saling melengkapi seperti dalam organisasi sekolah, tentera, industri dan kerajaan. Ia juga dikenali sebagai perpaduan organik dimana setiap ahli masyarakatnya mempunyai peranan tertentu bagi melicinkan pergerakan masyarakat.
Beliau telah mencetuskan dua konsep iaitu mekanik solidariti dan organik solidariti. Mekanik solidariti membawa maksud  membentuk hubungan sosial dalam masyarakat pra industri yang kecil berdasarkan persepsi bahawa individu di dalamnya adalah sama dan hidup bersama. Terdiri daripada saudara mara yang tinggal bersama di kawasan dalam jangka masa yang lama dan diasaskan oleh norma, nilai,  dan kepercayaan yang sama contohnya masyarakat orang asli dan petani. Beliau juga menekankan bahawa masyarakat dilambangkan oleh perpaduan dan persefahaman mereka. Dari segi hubungan sosial ia lebih memperlihatkan hubungan bersifat primery iaitu hubungan  yang rapat dan bersemuka. Perhubungan bentuk ini adalah lebih intim secara tradisi dan mempunyai matlamat yang sama.
  Organik solidariti pula membawa maksud hubungan sosial dalam masyarakat perindustrian berdasarkan saling pergantungan antara individu yang menjalankan aktiviti-aktiviti pengkhususan. Hubungan-hubungan sosial yang wujud pula adalah khusus dan impersonal. Ini bermakna interaksi dikalangan anggota adalah individualistik dan saling tidak percaya. Oleh itu anggota-anggotanya saling bersaingan antara satu sama lain dan persaingan ini adalah untuk kepentingan sendiri. Interaksi dan tanggunjawab adalah berdsarkan perjanjian. Ini bermakna hubungan sosial yang wujud adalah bersifat sekular. Ini menjadikan anggota-anggotanya sentiasa bersaing dan menjadikan mereka lebih bersifat individulistik. 
 Teori fungsional ini tercetus daripada idea Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Teori mengibaratkan masyarakat itu sebagai satu organisma yang boleh menyara dirinya dan mengekalkan keseimbangannya apabila menghadapi alam persekitaran yang mengugat. Untuk memastikan agar masyarakat itu terus wujud, proses sosial yang pelbagai mestilah bercantum untuk memenuhi kehendak-kehendak sistem tersebut. Perspektif fungsional memberi penekanan tentang bagaimana setiap institusi itu dapat memberi sumbangan bagi mengekalkan ikatan yang berpanjangan dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu sistem yang stabil, tersusun rapi, dan setiap anggotanya bersetuju tentang nilai-nilai asas yang dipegang bersama contohnya fungsi keluarga ialah dengan membuat kawalan tentang tingkahlaku anak-anak demi kestabilan masyarakat.
Di samping itu juga sistem sosial masyarakat akan berada dalam keadaan seimbang terhadap perkembangan atau perubahan yang berlaku secara beransur-ansur dalam sesebuah masyarakat itu. Masyarakat wujud dengan bergantung kepada ideologi anggotanya seperti nilai-nilai bersama dan minat. Masyarakat juga boleh difahami dengan melihat kefungsiannya. Perspektif ini telah membuat kita lebih sensitif terhadap berbagai fungsi penting yang menyumbang ke arah  kehidupan sosial yang berterusan. Contohnya Durkheim telah menerangkan kesesuaian upacara awam sebagai sesuatu yang boleh meningkatkan solidariti sosial.
Persoalan pokok yang umumnya dikemukakan oleh teori ini ialah bagaimana masyarakat memenuhi kehendak-kehendaknya. Seterusnya fungsi-fungsi ini akan turut membantu mengekalan struktur dan keseimbangan masyarakat tersebut. Fungsi itu dikatakan berbentuk manifest apabila diketahui umum dan berbentuk latent apabila tiada siapa yang tahu tentang peranannya yang sebenarnya di dalam sistem tersebut.
Fungsionalis juga melihat perubahan yang berlaku perubahan dalam sesuatu sistem sosial sebagai tindakan atau respon terhadap perubahan yang berlaku kepada alam persekitaran. Untuk dapat tinggal di alam persekitaran yang sama, sistem harus berubah. Biasanya perubahan itu adalah dalam bentuk perbezaan fungsi. Satu kompenen struktur akan berpecah dua dan mewujudkan dua kompenan yang mempunyai fungsi-fungsi  khusus yang lebih cekap lagi dari kompenan yang asal. Comtohnya boleh dilihat dalam sistem pembahagian kerja.     
Pada umumnya teori ini baik kerana ia memandang masyarakat keseluruhannya dan dalam mengenal pasti struktur, fungsi bagi sesuatu bahagian masyarakat dan juga gelagat mereka. Teori fungsional banyak dipengaruhi oleh bidang biologi. Masyarakat dianggap sebagai organisma yang hidup seperti organ-organ yang saling bergantung antara satu sama lain. Setiap bahagian dalam masyarakat dibandingkan dengan organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Teori ini memberi penekanan dalam aspek masyarakat dan hubung kaitnya antara institusi dan bukannya dari segi individu atau kelompok. Teori fungsional ini sebenarnya berhubung rapat dengan fungsi. Ini dapat dilihat apabila semua organisasi mempunyai struktur iaitu terbahagi kepada beberapa bahagian yang berkaitan. Setiap bahagian ini mempunyai fungsinya tersendiri dalam struktur organisasi tersebut.  
Pada gambar di atas kita lihat bahawa bentuk piramid tersebut disusun secara teratur oleh unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Baik unsur  yang di atas mahupun unsur yang di bawah memiliki peranan dalam membentuk piramid. Bila satu unsur diambil maka bentuk piramid tersebut menjadi berubah, dan tidak akan kukuh. Seperti itulah keadaan masyarakat menurut
perspektif ini.
Perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara berorganisasi. Jaringan kelompok tersebut bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur berdasarkan aturan dan nilai yang dipegang bersama oleh sebahagian masyarakat. Jaringan tersebut membentuk masyarakat sebagai suatu sistem yang stabil. Orientasi dari setiap sistem dalam masyarakat adalah ke arah keseimbangan. 
Setiap komponen masyarakat memiliki hasrat untuk menjaga keseimbangan ini, dengan cara sistem kerja yang selaras, profesional dan seimbang. (Soeprapto, 2002). Untuk mencapai sistem kerja tersebut maka setiap kelompok dalam masyarakat akan melaksanakan tugas tertentu secara bersama-sama. Tugas tersebut merupakan gambaran dari apa yang disebut sebagai fungsional. Perubahan sosial yang terjadi akan mengganggu kestabilan dalam masyarakat, namun perubahan tersebut akan kembali kepada keseimbangan. Kajian mengenai perspektif struktural fungsional ini sangat bermanfaat bagi analisis mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Secara praktiknya teori ini digunakan oleh tokoh politik dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. (Soeprapto,2002).

Bagaimana perspektif ini menjelaskan mengenai masyarakat, individu, dan perubahan sosial. Sullivan (2004) menjelaskan, bahawa masyarakat merupakan suatu sistem di mana unsur-unsurnya saling bergantung dan berhubungan. Perspektif ini tidak terlalu memperhatikan kebendaan individu. Di sini, individu dibentuk oleh masyarakat, dan ini merupakan fungsi penting yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan perubahan sosial, menurut perspektif ini, akan mendapat perbezaan dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Penjelasan perspektif struktural fungsional menitik beratkan pada konsep-konsep integrasi, saling kebergantungan, kestabilan, dan equilibrium atau titik keseimbangan.
Secara aplikasinya dalam kehidupan masa kini dapat dilihat dalam masalah kenakalan remaja. Perspektif ini akan menjelaskan munculnya kenakalan remaja sebagai kesan dari tidak ber fungsinya institui sosial dalam masyarakat. Institusi yang dimaksud di antaranya adalah institusi keluarga dan institusi pendidikan. Kedua, institusi ini merupakan institusi yang secara langsung membentuk keperibadian individu. Pemerintah dalam hal ini harus melihat bagaimana sistem pendidikan dilaksanakan dalam masyarakat kita. Adakah mahasiswa menjalankan peranannya bersesuaian dengan norma yang telah ditetapkan. Selain itu, harus dilihat latar belakang keluarga anak-anak yang bermasalah, adakah mereka berasal dari keluarga bahagia atau keluarga yang bermasalah. Lalu bagaimana kefungsian agama di dalam keluarga itu dapat diterapkan atau diabaikan dan bagaimana kawalan sosial itu berlaku.
Penjelasan perspektif ini, tidak menyentuh sama sekali terhadap individu,malahan ia membuat permasalahan dalam suatu masyarakat. Di sini yang perlu diperbaiki adalah sistem sosial di mana remaja itu mendapat pendidikan seperti keluarga dan sekolah. Hal ini kerana individu dibentuk oleh masyarakat. Maka apabila terjadi kesalahan perilaku individu, yang harus diperbaiki adalah unsur dalam masyarakat yang membentuk individu tersebut.
Kesimpulanya, masyarakat merupakan suatu sistem di mana unsur-unsur saling bergantungan dan berhubungan antara satu sama lain. Penjelasan perspektif fungsional ini menitik beratkan pada konsep-konsep  saling bergantungan, integrasi dan  titik  keseimbangan. Bagi perspektif ini individu dibentuk oleh masyarakat . Ianya mrupakan fungsi penting yang harus dilaksanakan masyarakat. Perspektif ini juga menerangkan apabila faktor luaran atau dalaman dalam masyarakat menganggu keseimbangan institusi masyarakat maka akan berlaku perubahan dengan pembentukan institusi lain dalam proses penyesuaian bagi menghadapi keadaan ketidak seimbangan dan meyelaraskan kestabilan. 
 
 Rujukan

1.      Evan Pritchard, Teori Antropologi Sosial, 1982.
2.      Koentjaraningrat, sejarah antropologi 1, 1980, Universitas Indonesia.
3.      Norazit Selat, Konsep Asas Antropologi, 1989, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
4.      Prof. Madya Dr.Abdullah Taib, Asas-asas  Antropologi, 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka. 
5.      Rohana Yusof, Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi, 2006, Dewan Bahasa dan Pustaka.Thursday, 6 June 2013

ISSUES CONFRONTED IN PEASANT SOCIETY

Introduction
            Frequent rural development synonym with agricultural development which gives extremely narrow focus. The objective convergence is merely direction increase of agricultural productivity regardless how development enjoyed by society widely. Furthermore, social welfare overall not given attention by serious.
            Modern economy dominated by system oriented capitalist system with gives attention to major exports commodity production in agriculture namely rubber and tin ore. Meanwhile, traditional economics with a character little small farmer agriculture sector get attention from state.
                Agriculture sector undeniably is most important sector to developing countries like Malaysia. In fact it is between central feature distinctive status between developing countries and developed countries. This sector also had contributed to Malaysian economy basis of formation in era after independence which at that time, concentrated a majority of the population to agriculture-based economic activity and mining.
            Problem which arise in agricultural community reasonable to be scrutinized directly or indirect development process result nowadays. Problems occur in agricultural community are earthen, labour force and technology use.
            As agriculture sector scope very big but discussion space is limited, discussion in this working paper will more emphasized on sub-sector more with problem, agricultural land, labour force and technology usage.

Agricultural Land
Land or property according law term was part of topography may be specified his ownership rights. According to Knetsch (1983), as cited in Fatimah Mohd. Arshad and Mad Nasir Shamsudin in Agricultural Land Food Security and Issue “These rights was not just confined to surface area only covered things above its such as tree, building and those repairs was done by squire and also worth thing on the surface or under said land”.
Due to this each deserved individual to own land to carry production activity. In land agriculture sector is main capital shall belong by farmer to carry out their agricultural activity.
In land agriculture sector is main capital shall belong by farmer to carry out their agricultural activity. However yet agriculture sector still facing inside problem a few issue either problem to seek agricultural land area, or idle land problem after land ownership right in possessed by farmer.
In effort optimize land utilization and achieve high productivity, existence idle agricultural land concerned all parties. This concern understandable when we think that agricultural land is limited resources in Peninsular Malaysia due to rapid progression in non-agriculture sector. According to YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi (2002), in National Land Convention, “Data of Agriculture Ministry and Tani’s Basis shows that property agricultural land idle farmer and suitable to be developed over Peninsular Malaysia until year 2002 is as wide as hectares”. According to Salwa Syed Akil (2002), in her study entitled Agricultural Land Roots Idle In District Kuala Pilah, Negeri Sembilan, she found that “This area is 35 percent from total hectares idle agricultural land nationwide which involves rice field lands and also upland”.
Existences this idle land problem not just detrimental income for farming families in fact it follows affect production and national income.
Industrial sector and housing rapid expansion in Malaysia tackles limited land supply had aroused two symptom namely first, competition upper land resource and second, increase in land price. This case fomented to farmer for them get agricultural land to carry their agricultural activity. 
Agricultural land price increase was the result of demand and supply interaction said land. From demand perspective, there was some factor which resulted demand on improving soil. Among them was population of people, infrastructure development and area expansion, facility flexibility finance to purchase land and industrial, business and tourism promotion.
From supply perspective also, apart from real land physical limitation, institutional constraint also influenced land price. Between institution factor limit land area can be developed are included zoning, condition - tight development condition, process or land use approval procedures for purposes of development too long and long, land titles and government policy problem in connection with source retention and conservation for purpose steady and eternal development.

Agricultural land price increase bringing some change from consumption pattern aspect said land. Demand competition of manufacturing sector has prompted to use of land which would give highest and best return such as land development for housing or urbanization, industrial site, and trade.
In many state, land use competition between agriculture with non agricultural, agricultural land will be taken over for use non-agricultural. To support rapid progression in non-agriculture sector, demand upper agricultural land will continue to increase.  According to Uzir and Zainal (1996), in Agricultural Land Food Security and Issue, “All phenomena above had caused agricultural land price experience increase since year 1970 except when national economy experience recession in duration 1985 and 1988”.
By case that, problem to seek agricultural land for farmer is particularly critical when have to go through high price of land and competition with non-agriculture sector.


Labour Force
            In often questionable agriculture foreign labour energy problems are in our country. Landowner sound off with workforce quality hired. Low quality of work reduces productivity and their gains. Landowner should always ensure their employee carrying out work properly, so that tax income source of their project achieved more. Apart from that, employees who adopted need to be ensured having inside efficiency and experience agriculture activity which operate.
            Caused quality of the labour force from outside cause lack of country profit, opposed local community decision which party to take outsider to be working in agriculture sector in Malaysia. According to a participant as cited in King and Nazaruddin (1992), he found that “Why should our children leave the village in search of work, while work available in the village is given to outsiders?”.
When country headed for higher levels of development, factors of production price increase especially labour would be significant and local labour power supply will decline due to more attractive salary offer and tendency for them work in other sector.
Between key strategies to achieve the objective was by creating commercial opportunity and new business and prospect in activity based on agriculture by strengthen agricultural produce competitiveness by improving another efficiency and productivity through better technology usage. As such, only new agriculture crop, product, present viable and potential will be explored to ensure the sector remain competitive.

According to Economic planning unit (2003), as cited in Utusan Malaysia, suggested “However, foreign labour will continued to be needed in activity labour incentive are mainly in plantation sector”.
According to Abd. Malik and Mohaini (1992) as cited in Alwy (2006), in Tourism: Agriculture Sector in Malaysia Now: Issue, Problem and Challenge:
Economic transformation, especially manufacturing development considered a factor which influenced labour migration from agriculture sector. In year 1957, labour migration from this sector as many as 515 410 people, while between 1970 to 1980 as many as 953 680 people.
            This migration is caused farmer's children, especially small farmers uninterested on agriculture sector because low socio-economic state in  agriculture sector, especially in plantations; found job opportunities which offers higher and guaranteed income in industrial sector; job image in higher industrial sector; and better social facility in town. 
Opportunity upgrade the economic status through incomes in manufacturing sector and service more assured. Moreover change crop can give high income impracticable immediately.
According to Aliasak and Ahmad (1993) as cited in Alwy (2006) in Tourism: Agriculture Sector in Malaysia Now: Issue, Problem and Challenge in their research, “Youth education level also had caused they more intrigued to job opportunities at sector non agricultural. Most youngsters in agriculture sector, especially those educated and productive uninterested plunge self in areas of agriculture”.

Unprepared to accept technology
Technology usage was important assets in developing agriculture sector in one country. Technology played an important part in improving agricultural produce and eradicate poverty problem faced by rural area society. Various efforts which is done by state governments and international development agencies to extend agricultural technology. Among them was development of livestock, chemical fertilizer, insecticide and weed use, machine utilization etc. 
Although already many modern technologies had been created by inside scientist and change agent agriculture sector, but also found some farmers still adopted again traditional way. This case are because, they not prepared to accept new technology. Technology transfer of traditional system to modern system happening among smallholder has been accredited as big problem in society developing.
According to Ministry Agricultural Based Industry (2004), in Conference Direction Agriculture Sector and Agro-based Industry:
Peasant, farmer and fisherman must abolish views that 'cubic measure rice would not be a capacity. My Ministry already implemented a lot various projects aims to help farmer, farmer and fisherman to release of shackle of poverty. But acceptance level by peasant society is very difficult to be obtained such as new technology, automation and new equipment practice and farm management which complies international quality standards. In fact invariably we clashed with attitude problems and schools of thought that do not brave to be independent and changed. We face with enthusiastic peasant society entrepreneurship and innovative which dare take inside risk try new crops technology and way to increase good their position. Consequently new technology spread and acceptance would face deadlock.
Technology which covered land preparation method before planting, farm control measure of pest and disease, harvesting way, result care method after harvested and marketing is key aspect to success in agriculture sector. But due to those problems is passed by peasant society such as capital shortage problem, small scale farm size problem and lack of their approach on programme organized by government agency or private sector. 
Capital shortage problem to get sophisticated technology equipment to replace traditional equipment in agricultural activity. This case is sourced of lack of education and knowledge among farmers. As such, its impact, pretty hard for them get loan from financial institutions such as Agro Bank, MARDI etc.
Apart from that, small scale farm size issue also is peasant society factor do not use modern technology. This case because, they think that small scale farm size does not require to sophisticated machinery to handle their agricultural activity. Then caused the, they still use traditional equipment.    
Lack of peasant society involvement in activities sponsored by government agencies and private such as motivation programme , agricultural training and awareness campaign which propelled they to receiving end and use of modern technology cause they not prepared to accept new technology.
In accordance with that, when existence some farmers still adopted traditional way, then this case would result high labour cost production. Meanwhile, it also would cause lack of efficiency in agricultural produce production. Case that would result living standard of farmers no undergo changes caused low income, further make export goods activity to overseas ebb, while import activity goods from abroad will continue to increase. According to Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad (2002), as cited in Azman Anuar in Utusan Malaysia (2003), he said “Old way agriculture cultivated on a small scale not only not help to increase living standard of farmers, even not contribute much to national income”.     

                                                                                             
Conclusion
Resource constraint will on the rise and this could lead to necessary form more efficient agriculture system and sustainable in future. How readiness constraint land for agriculture able overcame? You can refer to modern agriculture cases and high-tech in several developed nation.
Although agriculture sector can develop but expansion from more circumscribed space aspect in future. In lack of land most countries can be planted increasingly given attention and step to overcome began to be implemented. Intensification production could be enhanced through new production method development to replace  traditional practice which uses land by extensive. Prospect for this still being question mark especially in succeed agriculture system more sustainable. 
To overcome inside labour shortage problem short-term, foreign labour use needed. In the long run also, automation and modern technology by intensive need to be carried out.  Now many activities in agricultural production may be carried out by using machinery and modern technology.
Economic transformation bring contribution decline agriculture sector to national economy. Found variety problem faced by agriculture sector, especially sub-sector farmer and small farmer. To overcome smallholder and small farmer problem, agriculture need to be worked by commercial farm so that can create farm having size economic and can be worked by follow economies of scale. With existence economic size, usable mechanization usage and modern technology with economic.

References
King and Nazaruddin. (1992). Issues In Rural Development In Malaysia.
Kuala Lumpur.
Agriculture Ministry. (1992). New Nation Agriculture Policy (1992-2010).
Kuala Lumpur.
Fatimah and Nasir. (1997). Agricultural Land Food Security and Issue.  
Universiti Putra Malaysia, Selangor: Serdang.
Azima Binti Abdul Manaf. (2003). Agricultural Land Roots Idle In District.
 Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Selangor: Bangi.
Utusan Malaysia. (2003). Concerted effort overcome agricultural labour power supply.
Alwy. (2006). Tourism: Agriculture Sector in Malaysia Now: Issue, Problem and
Challenge. Retrieve from http://www.idesa.net.my
Azman Anuar. (2002). Manage agricultural land.
Retrieve from http://www.Okt 2002 3b.htm   
                                                                                                                                   
Cik Rashidah Abdul Ghani. (2007). Info Concerns Agriculture, Make Green Malaysian
Soil. Retrieve from
Muhyiddin Yasin. (2004). Conference direction and Agriculture Sector Industry
Agriculture-based. Retrieve from http://www.muhyiddin.htm         
Profesor Ramli Mohamed. (1992). Technology and Society a Method
           Expansion through Communication. Retrieve from http://www.teknologi dan masyarakat.htm